Begeleiding

Onze begeleiding is gericht op het ondersteunen van jongeren en gezinnen die te maken hebben met problemen in de thuissituatie, school of sociale omgeving. Dit kan variëren van gedragsproblemen, problemen in de ontwikkeling, emotionele problemen tot problemen rondom verslavingen. Onze aanpak bestaat uit een intensieve samenwerking met de jongere en de ouders of pleegouders. We beginnen met het in kaart brengen van de probleemsituatie en analyseren het probleem. Vervolgens maken we samen een plan van aanpak en gaan we hiermee aan de slag. We evalueren regelmatig totdat we de doelen bereiken en de begeleiding kunnen afsluiten.

Lees meer

Dagbesteding

Naast onze begeleiding bieden we ook diverse dagbestedingen aan, zoals sport en bewegen, koken en creatieve activiteiten. Deze activiteiten zijn bedoeld om jongeren te stimuleren om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, hun zelfvertrouwen te vergroten en hun sociale netwerk te verbreden. Onze sport- en beweegactiviteiten bieden jongeren de mogelijkheid om hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren en zichzelf uit te dagen. Bij de kookactiviteiten leren jongeren gezonde en lekkere maaltijden te bereiden en ontwikkelen ze hun zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Onze creatieve activiteiten, zoals schilderen en knutselen, zijn gericht op het stimuleren van creativiteit en zelfexpressie.

Lees meer

Gezinshulp

Naast onze begeleiding en dagbestedingen bieden we ook gezinshulp aan. Gezinshulp is gericht op het ondersteunen van gezinnen die te maken hebben met problemen die van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Denk hierbij aan conflicten tussen ouders, echtscheidingen, huiselijk geweld, financiële problemen, opvoedingsproblemen en psychische problemen. Onze gezinshulp richt zich op het versterken van de ouders of opvoeders, het verbeteren van de opvoedingsomgeving en het verminderen van de stress en spanningen in het gezin. We werken hierbij nauw samen met de ouders en andere betrokken professionals.

Lees meer