1. Inleiding

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Steeds Voldoende Onderwijs & Jeugdhulp (hierna te noemen: Steeds Voldoende) vraagt Steeds Voldoende de gebruiker van de diensten om een aantal gegevens te verstrekken. Steeds Voldoende gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle producten en diensten van Steeds Voldoende. Het doel van dit beleid is zorgen dat je begrijpt welke persoonlijke gegevens we van jou verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken. Daarnaast willen we je uitleggen hoe wij jouw privacy beschermen en welke rechten en keuzemogelijkheden je hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen en verwerken.

2. Doeleinden gegevensverwerking

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Steeds Voldoende wordt de gebruiker op de website gevraagd een aantal gegevens in te vullen of per e-mail aan Steeds Voldoende te verzenden zoals naam, adres, woonplaats, postcode en e-mailadres. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en om in het kader hiervan informatie te kunnen toesturen en te factureren. Tevens wil Steeds Voldoende de gebruiker graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, interessante aanbiedingen of ander soort informatie.

3. Analyse van gegevens en cookies

Bij het gebruiken van onze website kun je aangeven of je akkoord gaat met het plaatsen van cookies.


3.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als je onze websites of apps gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk (minimale cookies), bijvoorbeeld om de website of app goed te laten functioneren. Of om gedrag van bezoekers op de website of app te analyseren en hiermee te verbeteren. Andere cookies zijn niet noodzakelijk (optimale cookies) maar kunnen handig zijn omdat je hierdoor bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie op een formulier hoeft in te vullen of voor het tonen van passende advertenties op basis van jouw profiel.


3.2 Cookie-instellingen

Je kiest zelf of je de cookies wilt toelaten, dit kun je bij een bezoek aan de website aangeven.

4. Gegevensverstrekking aan derden

Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die met Steeds Voldoende is gesloten. Daarnaast is het mogelijk dat Steeds Voldoende gegevens van de gebruiker op grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De persoonsgegevens van de gebruiker worden dan uitsluitend verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke verplichting daadwerkelijk bestaat. Steeds Voldoende.nl behoudt het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te verstrekking in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haardiensten.

5. Beveiliging van gegevens

Gegevens van de gebruiker die door Steeds Voldoende worden verzameld en gebruikt, zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Steeds Voldoende, Voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Steeds Voldoende spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6. Inzage, correctie, verwijderen en contact

De gebruiker kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn persoonsgegevens die door Steeds Voldoende zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen en/of laten verwijderen. Tevens kan de gebruiker bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Steeds Voldoende, je kunt je uiteraard ook uitschrijven. Voor verdere vragen omtrent het Privacy beleid van Steeds Voldoende, kan contact worden opgenomen met Steeds Voldoende.

7. Wijzigingen

Steeds Voldoende behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid.