Consultancy en advies

Onze consultancy- en adviesdiensten zijn gericht op het ondersteunen van scholen bij complexe onderwijsvraagstukken. Wij bieden een frisse en onafhankelijke blik op de situatie en denken graag mee over mogelijke oplossingen en verbeteringen. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van scholen bij verandertrajecten, teamontwikkeling en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Samen met de school gaan we op zoek naar een passende aanpak en dragen we bij aan het versterken van de schoolcultuur en het verbeteren van de onderwijsresultaten.

Lees meer

Duurzaam coachen

Wij bieden duurzame coaching voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals leerlingen met gedragsproblemen, leerproblemen, of sociaal-emotionele problemen. Onze coaching is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan een positieve ontwikkeling. We werken nauw samen met de leerling, ouders en school om de coaching zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de leerling. Onze coaches zijn gespecialiseerd in diverse methodieken en werken altijd op maat.

Lees meer

Groepsdynamica

Groepsdynamica is het proces van sociale interactie tussen individuen in een groep. Het is een belangrijk onderdeel van het onderwijs en kan van invloed zijn op het leerproces en de sociale ontwikkeling van leerlingen. Wij bieden trainingen en begeleiding op het gebied van groepsdynamica voor scholen en teams. Hierbij ligt de focus op het versterken van de onderlinge communicatie en samenwerking, het vergroten van het vertrouwen en het stimuleren van een positieve groepscultuur. Door middel van observaties en gesprekken kunnen we in kaart brengen hoe de groepsdynamica verloopt en waar verbetering mogelijk is.

Lees meer

Reboundvoorziening

Een reboundvoorziening is een tijdelijke plek waar leerlingen naartoe kunnen als zij vastlopen op school en extra ondersteuning nodig hebben. Het is een veilige omgeving waar leerlingen begeleid worden bij het ontwikkelen van vaardigheden en het werken aan hun gedrag. Onze reboundvoorziening is gericht op duurzaam herstel en re-integratie van de leerling in de reguliere school. We bieden individuele begeleiding en groepsactiviteiten die bijdragen aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling. Wij werken hierbij nauw samen met de ouders, school en eventuele hulpverleners.

Lees meer

Train-the-trainer

Onze Train-the-trainer programma’s zijn gericht op het versterken van de vaardigheden van docenten, trainers en andere professionals die betrokken zijn bij het onderwijs. We bieden een breed scala aan trainingsmogelijkheden die zijn ontworpen om de nieuwste onderwijsmethoden, pedagogische theorieën en didactische technieken bij te brengen. Onze ervaren trainers kunnen op locatie of op afstand werken om trainingen op maat te bieden die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw school. Onze programma’s zijn flexibel en kunnen worden aangepast aan verschillende onderwijsniveaus en -disciplines. We bieden ook train-de-trainer-programma’s, waarin we uw docenten opleiden om op hun beurt andere docenten te trainen. Hierdoor vergroot u het bereik van uw professionele ontwikkelingsmogelijkheden en creëert u een duurzame impact binnen uw school. Onze trainingsprogramma’s worden geleverd met heldere doelstellingen, meetbare resultaten en feedbackrapportages om de voortgang te bewaken en te evalueren.

Lees meer