Docenten training

Onze expertise in coaching en begeleiding gaat verder dan alleen het ondersteunen van leerlingen. Wij vinden het ook belangrijk om docenten en mentoren te voorzien van de juiste tools en vaardigheden om effectief om te gaan met de uitdagingen die zij in de klas tegenkomen.

Onze trainingen zijn gebaseerd op het “Train-the-trainer” principe, waarbij docenten en mentoren worden getraind om de hedendaagse problemen in de klas te voorkomen en tegelijkertijd worden geleerd hoe zij hun collega’s kunnen trainen. Deze trainingen zijn bedoeld om de huidige werkwijze van docenten en mentoren te optimaliseren en te professionaliseren.

Tijdens onze sessies krijgen docenten en mentoren antwoord op belangrijke vragen, zoals: hoe sta ik voor de groep? Hoe kom ik over als docent/mentor? Hoe reageren leerlingen op mij? Wat is zelfregie en waar liggen de grenzen rondom eigen regie? En wat moet ik als docent/mentor in huis hebben om effectief te kunnen trainen?

Onze trainingen zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van onderwijs en coaching. Wij zorgen ervoor dat onze deelnemers zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten en valkuilen, en dat zij de juiste vaardigheden ontwikkelen om een positief verschil te maken in de klas. Zo kunnen docenten en mentoren met hernieuwde energie en kennis de uitdagingen van het onderwijs aangaan.

Wat te doen als onderwijs niet lukt?

In situaties waarin het lijkt alsof er geen uitweg meer is, is het van groot belang om de juiste stappen te nemen. Diagnostiek is hierbij een cruciale eerste stap. Verschillende factoren kunnen namelijk ten grondslag liggen aan het niet slagen van een aanpak. Het is daarom van belang om de mogelijkheden en beperkingen van de jongere goed in kaart te brengen, evenals de emotionele ontwikkeling, intelligentie, persoonlijkheidskenmerken en eventuele angst- en stemmingsklachten.

Naast het individuele functioneren is ook de omgeving van de jongere van groot belang bij het stellen van een goede diagnose. Door zoveel mogelijk mensen te spreken die nauw betrokken zijn bij de jongere, zoals ouders, leerkrachten en andere hulpverleners, kan er een compleet beeld worden verkregen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de aanwezige sociale steungroep, maar ook naar de mate waarin deze aansluit bij wat de jongere nodig heeft. Door oog te hebben voor de gehele situatie, kan er gericht gewerkt worden aan een passende oplossing.

Wat te doen als school als de groepsprocessen verstoord zijn?

Het functioneren en participeren in groepen of klassen heeft een grote waarde, met voordelen zoals het delen van kennis en het oefenen van sociale vaardigheden, samen plezier maken, van elkaar leren en elkaar ondersteunen wanneer nodig. Dit geldt echter alleen als de groep goed functioneert. In het onderwijs worden groepen vaak willekeurig samengesteld en leerlingen hebben geen keuze in de groep waarin ze worden geplaatst. Het is daarom belangrijk om te kijken naar hoe de groepscohesie kan worden bevorderd.

Wij bieden ondersteuning bij het hanteren van de groep en het groepsproces, om zo het leef-, leer- en werkklimaat te stimuleren. We bieden handvatten en strategie├źn om de samenhang in de groep te bevorderen, waardoor de leerlingen beter kunnen samenwerken en de groep hechter wordt. Dit draagt bij aan een prettigere en effectievere leeromgeving voor alle betrokkenen.

Wat doe je als school wanneer je vastloopt met de begeleiding?

Wij bieden een uitgebreide begeleiding, bemiddeling en adviesdienst voor leerlingen, ouders en scholen die op zoek zijn naar een geschikte onderwijsplek voor de leerling. Het vinden van een passende onderwijsplek kan een uitdagend en complex proces zijn, waarbij verschillende factoren een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling, de beschikbaarheid van geschikte onderwijsvoorzieningen in de regio, en de wet- en regelgeving die van toepassing is op de situatie.

Bij ons staat de leerling altijd centraal. Wij zorgen dat er weer vertrouwen en verbinding ontstaat tussen de leerling, de ouders en de school. Als een leerling thuiszit of vastloopt op school en het niet lukt om hier samen met de ouders en school een oplossing voor te vinden, dan zijn wij er om te helpen. Samen met de ouders, de leerling, de school en eventueel betrokken hulpverleners kijken wij naar wat het beste bij de leerling past.

Onze uitgebreide netwerk in de regio en onze kennis van de wet- en regelgeving stelt ons in staat om maatwerkoplossingen te vinden voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Wij hebben ervaring met het organiseren van maatwerk en het vinden van creatieve oplossingen zoals duurzame coaching, een reboundvoorziening en/of groepsdynamica.

Meer weten?

Indien u meer informatie wenst over “Train-the-trainer” principe, verwijzen wij u graag naar onze contactpagina. Na het klikken op de link wordt u automatisch doorverwezen naar de contactpagina waar u meer informatie kunt vinden. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen om u van dienst te kunnen zijn.

Indien u een offerte wenst aan te vragen, kunt u op deze link klikken. Deze link brengt u naar de pagina waar u een offerte kunt aanvragen. Op deze pagina wordt uitgelegd wat u moet doen om een offerte aan te vragen.

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, proberen wij dezelfde dag nog contact met u opnemen om de vervolgstappen met u door te nemen.