Sommige kinderen raken tijdens hun puberteit in heftig vaarwater. Ze kunnen tijdelijk het spoor bijster raken en dit kan zich uiten in allerlei gedragsproblemen. Dit is niet alleen heftig voor het kind zelf, maar ook voor de ouders en de school waar het kind op zit. Als school is het belangrijk om deze leerlingen te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Echter, soms kan het voorkomen dat de school niet meer in staat is om de benodigde hulp te bieden en dat het woord ‘reboundvoorziening’ valt.

Bij Steeds Voldoende Onderwijs & Jeugdhulp begrijpen we de uitdagingen waarmee scholen te maken krijgen bij het begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen of andere uitdagingen. Daarom bieden wij een unieke reboundvoorziening voor leerlingen die een nieuwe start nodig hebben. Onze kleinschalige en intensieve school richt zich op het onderwijs, terwijl we ook intensieve begeleiding en ondersteuning bieden op persoonlijk niveau.

Naast het bieden van reguliere rebound plaatsingen, bieden wij ook opvangplekken voor leerlingen die tijdelijk thuis zitten of wachten op hun nieuwe onderwijsplek. Meer hierover onder het kopje “De overbrugging”.

Wanneer naar de Rebound?

Soms kan een leerling op school storend gedrag vertonen dat niet te handhaven is in het reguliere onderwijs. Dit gedrag kan docenten en medeleerlingen storen en leiden tot verstoringen in de klas. Als dit gedrag niet op de normale wijze te corrigeren valt, kan er sprake zijn van gedragsproblemen. Het kan voorkomen dat ondanks gesprekken met ouders en disciplinaire maatregelen vanuit school, de gedragsproblemen niet te corrigeren zijn. In dat geval wordt de leerling uiteindelijk aangemerkt als kandidaat voor een reboundvoorziening. De beslissing om hiervoor te kiezen wordt vaak genomen in overleg met alle betrokkenen partijen.

Het doel van Rebound

Wanneer een leerling wordt geplaatst op de rebound, biedt dit een laatste kans om in het reguliere onderwijs te blijven. Deze plaatsing vindt plaats na herhaaldelijk storend gedrag en onvoldoende resultaten, ondanks de inspanningen van de school en de ouders. Tijdens het verblijf op de rebound blijft de leerling ingeschreven op de school van herkomst en werkt hij of zij aan het verbeteren van zijn of haar gedrag en prestaties. Bij succesvolle voortgang keert de leerling geleidelijk terug naar de oude school en wordt hij of zij begeleid door Steeds Voldoende Onderwijs & Jeugdhulp.

Gedragstraining tijdens de Reboundvoorziening

Hoe ziet het er bij de Rebound uit?

Op de reboundvoorziening ligt de nadruk voornamelijk op gedragstherapie. Tijdens deze therapie ontvangen leerlingen voortdurend feedback op hun gedrag en stellen ze leerdoelen op waaraan ze willen werken. Er vinden regelmatig coachingsgesprekken plaats om hun functioneren en de voortgang van de leerdoelen te bespreken.

Er gelden duidelijke gedragsregels waar de leerlingen zich aan moeten houden. Als een leerling deze regels niet naleeft, wordt hij of zij hierop aangesproken.

Naast de therapieën wordt er ook schoolwerk gemaakt en geleerd op de rebound. Zo willen we voorkomen dat een leerling een achterstand zal oplopen. Wij ontvangen van de stamschool de toetsen en in overleg met de leerling plannen wij deze in. Nadat de toetsen zijn afgenomen worden deze ingescand en teruggestuurd.

Klassen zijn klein en er staan vaak twee begeleiders op een groep. Dit betekent dat kinderen veel persoonlijke aandacht krijgen en er veel ruimte is voor individuele begeleiding en ondersteuning.

De overbrugging

Naast het faciliteren van conventionele rebound-plaatsingen, bieden wij eveneens onderdak aan leerlingen die tijdelijk geen toegang hebben tot onderwijs of wachten op een nieuwe onderwijsplek. Het is immers van eminent belang dat deze leerlingen de mogelijkheid hebben om onderwijs te ontvangen om hun schoolritme te behouden en hun achterstanden te minimaliseren.

Maar het gaat verder dan alleen het voorkomen van achterstanden. Door deze extra service kunnen ook deze leerlingen blijven leren en zich ontwikkelen, wat bijdraagt aan het behoud van hun motivatie en het verminderen van eventuele stress die kan ontstaan door het missen van school. In wezen bieden wij een vloeiende overgang naar de nieuwe onderwijsplek.

Bij ons is de overbrugging niet enkel een praktische oplossing. Het fungeert tevens als een brug naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Het doel is een soepele overgang bieden voor leerlingen en hun ouders naar een nieuwe onderwijsplek, zodat de nieuwe kansen optimaal benut kunnen worden.

Meer weten?

Indien u meer informatie wenst over de reboundvoorziening of de overbrugging, verwijzen wij u graag naar onze contactpagina. Na het klikken op de link wordt u automatisch doorverwezen naar de contactpagina waar u meer informatie kunt vinden. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen om u van dienst te kunnen zijn.

Indien u een offerte wenst aan te vragen, kunt u op deze link klikken. Deze link brengt u naar de pagina waar u een offerte kunt aanvragen. Op deze pagina wordt uitgelegd wat u moet doen om een offerte aan te vragen.

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, proberen wij dezelfde dag nog contact met u opnemen om de vervolgstappen met u door te nemen.