Steeds Voldoende is een jonge onderneming die zich richt op het begeleiden van jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ons doel is om hen te helpen de juiste competenties en vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze een helder toekomstperspectief kunnen realiseren.

We geloven sterk in het belang van het ontwikkelen van een stabiele basis voor de jeugdige. Daarom richten we onze aandacht op de talenten, het karakter en de competenties van de jongere, om hen zo te ondersteunen bij het creëren van een solide fundament voor de toekomst.

Omdat we willen dat jongeren weerbaar en zelfredzaam zijn, richten we ons op het coachen van jongeren in verschillende gebieden. Dit omvat onderwijs, sociaal-emotioneel en interactie met de peergroep binnen de hedendaagse jeugdcultuur. Bovendien richten we ons ook op situaties buiten schooltijd, zoals sport en werk, om hen een holistische begeleiding te bieden.

In plaats van te richten op de omgeving, concentreren we ons op de jonge persoon en het thuissysteem. Onze aanpak is gericht op het bevorderen van intrinsieke motivatie en het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zodat de jongere op eigen kracht kan groeien uit eventuele negatieve omgevingen.

Bij Steeds Voldoende zijn we vastberaden om de jeugdige te begeleiden en te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Onze missie is om jongeren te helpen hun volle potentieel te realiseren, zodat ze klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.