Het jaar van de groep

Ook dit schooljaar houden wij jullie graag op de hoogte van wat er afgelopen schooljaar is gebeurd en wat SteedsVoldoende heeft betekent voor het onderwijs. Afgelopen schooljaar was het jaar van wel of geen lockdown, herstellen, stabiliseren, vertrouwen, achterstanden, sociale emotionele ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen en collega’s. Wij hebben al deze elementen meegenomen in de uitvoering van onze werkzaamheden, zonder het onderwijs uit het oog te verliezen.

Read More